GroenLinks Heusden is inmiddels bijna twintig jaar actief in de gemeente Heusden.

We zijn een kleine afdeling, ons ledental schommelt rond de 20-25 personen. Een relatief groot deel is of was actief, op de voor- of achtergrond. In de loop der jaren hebben al heel wat mensen een steentje bijgedragen aan een duurzamere gemeente. Vrij snel na de oprichting van de afdeling maakt GroenLinks deel uit van de gemeenteraad van Heusden.

In 2002 is Peter Verboven ons eerste raadslid en in 2006 hebben we niet alleen twee raadsleden (naast Peter ook Marianne Merkx) maar ook een wethouder: Mart van der Poel. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 brengen ons een zetel. In deze periode wordt raadslid Mart van der Poel gevraagd als wethouder voor Heusden Een en neemt Peter Verboven voor de derde keer plaats in de Raad. Met een betrokken en enthousiaste steunfractie, hebben we deze jaren onze standpunten over duurzaam, groen en sociaal ingebracht en zelf thema’s aan de orde gesteld. Zoals integratiebeleid, een duurzame internationale stedenband, (bio)diversiteit, een cultureel centrum in Vlijmen, een plan voor een snelfietspad en dergelijke. Ook hebben we vanuit Heusden een bijdrage geleverd aan het landelijke GroenLinks basisprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Zelf hebben we in 2014 even pas op de plaats gemaakt en niet deelgenomen aan de verkiezingen.

Eind 2016 zijn we weer vol energie opgestart en in maart 2018 namen we deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Frits te Cate is gekozen tot raadslid! Daarnaast zijn Marjo Stevens, Hanneke van Leur en Fons van Dijk actief als fractieondersteuners. Op weg naar een groene, sociale en gezonde gemeente Heusden.

Voor meer informatie over de afdeling en onze activiteiten, stuur een e-mail naar: heusden@groenlinks.nl.