4 juni 2020

 

Geacht College,

Deze open brief schrijven wij om met u naar de toekomst te kijken, om te kijken hoe we zo goed mogelijk uit de coronacrisis kunnen komen. De ‘ingelaste rustperiode’ veroorzaakt een historische economische neergang waarbij o.m. de grenzen van de sociale zekerheid voor velen voelbaar worden.

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het vinden van een uitweg uit de crisis. We moeten ons afvragen, hoe dat het beste kan. De coronacrisis leert ons vele lessen: - dat we minder afhankelijk willen zijn van de vrije markt; - dat we vaker vanuit huis kunnen werken en goed met de fiets naar het werk kunnen; - dat juist mensen die de maatschappij draaiende houden vaak ondergewaardeerd en onderbetaald worden. We zien dat de publieke sector cruciaal is en investering verdient: we boeken daarmee gezamenlijke winst op de lange termijn. Onderwijs, zorg en sociale zekerheid zorgen voor een toekomstbestendig fundament.

Voor ons laat de coronaperiode zien dat het anders kán: dat er snel een sociaal vangnet kan zijn voor mensen die dat nodig hebben en dat economische belangen wel degelijk ondergeschikt kunnen zijn aan welzijn. Laten we samenwerken en kiezen voor een nieuwe focus gericht op eerlijk delen en het grootste geluk voor het grootste aantal.

De coronacrisis kunnen we beschouwen als de generale repetitie voor de nog veel grotere crisis waar we ons in bevinden: De Klimaatcrisis. Klimaatverandering laat zien dat we onze economie en samenleving moeten veranderen. De coronacrisis laat zien dat we verandering kunnen waarmaken.

170 Nederlandse wetenschappers schreven in een manifest dat het een blunder zou zijn als we niet groener en socialer uit de crisis komen.*) Zij pleitten onder meer voor een nieuw duurzaam en circulair economisch model, voor minder consumptie, voor het kwijtschelden van schulden en voor invoering van een basisinkomen. Ook anderen roepen op de coronacrisis aan te grijpen om stappen te zetten naar een duurzamere en socialere samenleving..

GroenLinks stelt voor in onze gemeente het beleid te richten op ‘Bruto Heusdens Geluk’. Het is verstandig om de focus te leggen op welzijn in plaats van op groei en om de ecologische grenzen van onze aarde te respecteren. We kunnen nog meer werk maken van de circulaire economie (kringloopeconomie)

Laten we het gebruik van nieuwe grondstoffen en materialen fors verminderen. Laten we kijken naar het (her)gebruik van materialen. De gemeente kan meer gebruikte producten inkopen. Met bouwbedrijven kunnen afspraken gemaakt worden over het werken met duurzame materialen. Laten we kijken hoe we bewuster om kunnen gaan met energie, hoe we minder autokilometers maken en hoe we duurzamer kunnen leven. Laten we ruim baan geven aan bedrijven met initiatieven voor verduurzaming. Door bedrijven te helpen zich beter op de toekomst voor te bereiden, zullen zij gemakkelijker jong talent aan zich binden. Laten we vooral ook ruim baan geven aan bewoners met plannen voor zonnepanelen, met ideeën voor windcoöperaties, met initiatieven voor minder verstening van de tuinen, met daktuinen, met isolatie. Met wijkplannen om samen met inwoners concreet te zien wat nodig is om klimaatneutraal te worden. Laten we voorwaarden scheppen om het makkelijker te maken om anders en minder te consumeren. Daarbij kunnen we samenwerken met de horeca om minder voedsel te verspillen. Laten we stimuleren dat netwerken van deelplatforms, kringloopwinkels, online marktplaatsen en reparatiediensten worden opgezet.

Laten we daarbij ook sociale aspecten zoals gezondheid, scholing en gelijkheid meenemen. Juist nu blijkt ook een sociaal vangnet heel belangrijk. In dit verband kan de gemeente lering trekken uit de proeven in Utrecht, Groningen, Tilburg en Wageningen, waaruit is gebleken dat uitkeringsgerechtigden baat hebben bij meer vrijheid. Laten we werk dat mensen doen uit innerlijke gedrevenheid, zoals vrijwilligerswerk, meer waarderen en zorgen voor scholingsmogelijkheden. Laten we ook zorgen dat bijverdienen in de bijstand mogelijk wordt door minder regels. Een waarde(n)vol, goed leven voor iedereen.

Zonder cultuur is een gemeenschap leeg, hol en niets waard. Mensen delen tradities en culturele waarden en vinden elkaar in kunst en muziek. Kunstenaars in culturele broedplaatsen prikkelen ons met nieuwe initiatieven waardoor onze blik op de toekomst wordt verruimd. Laten we hoe dan ook de culturele sector in staat stellen ons te helpen.

Het is tijd voor een nieuw, sterk en duurzaam Heusden in Brabant. Wij nodigen u van harte uit om hier aan mee te werken en om vanuit ’n sterke toekomstvisie beleid te gaan maken.

 

Met een groene groet,

GroenLinks Heusden

*) https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/manifest-van-170-wetenschappers-het-is-een-blunder-als-we-niet-groener-uit-de-coronacrisis-komen~b12864df/