opinie: Groen werkt in Heusden

Weer een woning gespot, in Drunen, met een dak vol zonnecellen, prima! Eigen initiatief op het gebied van de energievoorziening is het beste antwoord op de dreigende energieschaarste. Met je armen over elkaar blijven zitten en wachten tot de overheid wel iets gaat doen kan echt niet meer.

Onze achterstand is al groot genoeg, we bengelen onderaan in Europa als het gaat om eigen energie opwekken. Maar ook als je geen eigen dak hebt voor die zonnecellen kan je veel doen. Bijvoorbeeld de druk vergroten op de woningcorporatie om hele blokken te voorzien van zonnecellen, of op z’n minst voorzien van zonnecollectoren om het water voor te verwarmen. Alle beetjes helpen! Vreemd dat in de vesting het niet is toegestaan iets op het dak te bevestigen. Ook als dat dak niet of nauwelijks is te zien.

Soms gaat het regelrecht de andere kant op. Zo is er in onze gemeente een verhuurbedrijf voor solexen en scooters. Die dingen draaien op benzine, de solexen zelfs op mengsmering. Een wolk van benzinedampen blijft achter als die solexen passeren. Door die mengsmering natuurlijk, een motortype dat al lang verboden had moeten worden. Toch maar even het bedrijf gevraagd waar die solexen op rijden. Op milieuvriendelijke benzine, was het antwoord. Wat een onzin, benzine is per definitie zwaar milieuvervuilend. Lange neus naar die mensen met hun zonnecellen op het dak.

Een bedrijf uit Raamsdonk verhuurt elektrische scooters, daar wordt het beter begrepen.

Of de volkomen overbodige terrasverwarmers die veel caféhouders in onze gemeente hebben aangeschaft. Dat is toch wel verspilling ten top, de buitenlucht verwarmen in het wilde weg. In beide gevallen gaat het puur om geld verdienen, niet om verantwoordelijkheid voor de omgeving en voor de toekomst.

Een naïef bericht kwam van GroenLinks, uit de Tweede Kamerfractie. Of we willen bevorderen dat het water gratis is in een café. Ten eerste: in mijn café is het water gratis, nooit iets voor gevraagd. Ten tweede: het water kan nooit gratis zijn want het kost iets, afvoerkosten worden er aan gehangen en het moet toch geserveerd worden door een aardige bediening in een passende omgeving en wat al niet aan extra’s. Gratis is dus kletskoek, het is gewoon aardiger om niets te vragen.

Peter Verboven (2012)