Voorste Venne Utopie

Gedateerd of nog steeds aktueel?

Beste wethouder Van Engeland, Hoe moet het nu toch verder met de Voorste Venne? Een jaar of vier geleden lag er een degelijk voorstel voor de verbouwing van de Voorste Venne, kosten rond de 5 miljoen euro en met de huidige rekenregels eerder richting de 4 miljoen. Maar, dit voorstel was niet oke. U, de wethouder, ging in overleg met de huurders en gebruikers, want de nieuwe Voorste Venne moest voldoen aan hun wensen. Vorige week kregen we het zoveelste nieuwe raadsvoorstel te zien. Weer een extra aanpassing, weer extra kosten, weer nieuwe wensen (eisen?) van de gebruikers. Het voorstel nadert nu de de 8 miljoen. Inderdaad: 'Kijk eens welke gemeente bereid is zo'n investering te doen. Geen enkele toch?' (citaat van u in het Brabants Dagblad van 6 maart 2013). Als college hebt u besloten het voorstel voor de verbouwing van de Voorste Venne van de agenda voor de raad te halen. Hoe nu verder? Beste wethouder Van Engeland, veel visie, wijsheid en daadkracht toegewenst! Misschien een tip: laat u inspireren door ons lied uit - wat was het ook alweer - 2007: ... Want iedereen heeft hier een bar, dat is toch reuze handig je hebt geen last meer van elkaar en dat is heel verstandig want al die interactie is toch helemaal niet boeiend en verder kijken dan je kan, dat is toch maar vermoeiend ...

We zijn hier in Utopia, een creatieve bende
Een onderdeel van Anton Pieck zijn eigen Voorste Venne
Een voorpost van de Efteling, in nostalgie verdrinkend
waar menigeen een traantje pinkt, en waar de kassa rinkelt

Zwart – Wit
Rood - Groen
Links – Rechts
Slecht - Goed
Terug - Vooruit
Hunenhof - Utopia
Wit – Zwart

Want iedereen heeft hier een bar, dat is toch reuze handig
je hebt geen last meer van elkaar en dat is heel verstandig
want al die interactie is toch helemaal niet boeiend
en verder kijken dan je kan, dat is toch maar vermoeiend

Zwart – Wit
Drunen – Vlijmen
Vesting – Duinen
Wonen – Werken
Boeren – Burgers
Samen - Tegen
Wit – Zwart

Het is dan wel een leuk gebouw maar niet zo comfortabel
de kachel brandt hier continu, is dat wel acceptabel
Het co2 vliegt hier de lucht in vrijwel ongehinderd
zodat het smelten van de ijskap hierdoor niet verminderd

Zwart – Wit
Auto – Fiets
Olie – Zon
Gas – Wind
Warm - Koud
Snelweg - Wandelpad
Wit – Zwart

Een stille boel hier overdag  met weinig te beleven
Het wordt pas echt gezellig in de avond na half zeven
een hogere bezettingsgraad, dat is hier niet ter zake
liever een zaaltje voor jezelf, met niemand iets te maken.

Zwart – Wit
Dag – Nacht
Druk – Stil
Leven - Dood
Kerk – Staat
Dorpscultuur – Wereldmarkt
Wit – Zwart

Een nieuw complex voor iedereen, modern met veel allure
in staal en glas en heel veel licht in plaats van oude schuren
je moet toch met de tijd mee niemand is graag ouderwets
En al wie jong is vindt dit gebouw oude mannen klets.

Zwart – Wit
Oud – Jong
Modern - Klassiek
Slopen – Renoveren
Licht – Donker
Grijs - Kleur
Wit – Zwart

De luiken open, laat talenten binnen komen stormen
de creativiteit is juist gebaat bij nieuwe vormen
een nieuw gebouw waar alleman de ander weet te vinden
waar samen werken regel is, zo maak je nieuwe vrinden

Zwart – Wit
Zingen – Dansen
Sporten – Ontspannen
Afvallen – Bijkomen
Autochtoon – Allochtoon
Eenheidsworst – Gemengde groenten
Wit – Zwart

(lied: Mart van der Poel, Peter Verboven)