Onze maatschappij wordt steeds meer een maatschappij van tegenstellingen, onbegrip en wantrouwen. Ook onze mooie wereld dreigt langzaam maar zeker ten onder aan een vervuild milieu en klimaatproblemen. Volken raken op drift door al deze oorzaken. Tijd om het tij te keren.

Voor mij zijn er enkele trefwoorden waaraan onze maatschappij moet voldoen;

  1. Meer begrip en vertrouwen in elkaar
  2. Zorg en opvang voor hen die zichzelf niet kunnen redden
  3. Een betere en schonere wereld.

Binnen de gemeente Heusden wil ik met GroenLinks werken aan deze idealen.

Concreet kan dat door een betere zorg en aandacht voor onder andere jongeren, ouderen en vluchtelingen. Door bestaande organisaties en partijen efficiënt te laten samenwerken kunnen we goede resultaten halen binnen onze mooie gemeente Heusden.

Ook zet ik me in voor een betere leefomgeving in een constructief overleg met particulieren, bedrijven en andere organisaties nodig, om daar waar het kan en moet een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving.