Uit het antwoord van de burgemeester blijkt dat we de vragen precies op het juiste moment hebben gesteld. De gemeente moet namelijk nog besluiten of we de regels hetzelfde houden als vorig jaar of dat we ze gaan aanpassen. GroenLinks heeft eerder ook al gepleit tegen het schieten met carbid. Dit vanwege overlast voor mens en dier en uit veiligheid voor de handhavers.

Corona, het vuurwerkverbod en het carbidverbod in omringende gemeenten waardoor wellicht ook een aanzuigende werking ontstaat voor andere Carbidschieters, zijn voor ons extra redenen om dit jaar het schieten van carbid niet toe te staan.